Hotline: 0939.73.6699 | 0918.904.418
 


 
Bán Nhiều Nhất
 
PCCC-02
Liên hệ
 
Sản Phẩm Thông Dụng
 
Liên hệ để được giá tốt nhất
QG-02
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
BN-03
Liên hệ để được giá tốt nhất
BU-12
Liên hệ để được giá tốt nhất
QG-01
Liên hệ để được giá tốt nhất
PPCC-01
Liên hệ để được giá tốt nhất
MSB-3000A
Liên hệ để được giá tốt nhất
 
 
Bán Nhiều Nhất
 
24.000₫
 
Sản Phẩm Thông Dụng
 
900x2200x600
Liên hệ để được giá tốt nhất
BP670-Hz
420.000₫
84.500₫
TC-300A/4P
230.000₫
MSQ-100 2500/5 CLASS1, 5VA
320.000₫
 
 
Bán Nhiều Nhất
 
Liên hệ
EVO270
Liên hệ
Liên hệ
 
Sản Phẩm Thông Dụng
 
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
EV3.5
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
HEV4
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
HEV12
Liên hệ để được giá tốt nhất
EV7.5
Liên hệ để được giá tốt nhất
 
 
Bán Nhiều Nhất
 
XYH XT006 4X1W
Liên hệ
XYH300G
Liên hệ
XYH 145G- Best
600.000₫
 
Sản Phẩm Thông Dụng
 
DB-ADTT-18
Liên hệ để được giá tốt nhất
XYH250ZMK
Liên hệ để được giá tốt nhất
XYH 180ZK
Liên hệ để được giá tốt nhất
XYH200ZMK
Liên hệ để được giá tốt nhất
XYH 145G- Best
700.000₫
XYH 145G- Best
776.000₫
XYH 165GM
Liên hệ để được giá tốt nhất
XYH 180ZK
Liên hệ để được giá tốt nhất
 
 
Bán Nhiều Nhất
 
SB-C series steam
Liên hệ
AX & A6 Packages - Olympic & Cascade
Liên hệ
KSA series steam
Liên hệ
AK Generator: Classic Amerec
Liên hệ
 
Sản Phẩm Thông Dụng
 
Hallmark series
Liên hệ để được giá tốt nhất
Portable HM44
Liên hệ để được giá tốt nhất
AK Generator: Classic Amerec
Liên hệ để được giá tốt nhất
AX & A6 Packages - Olympic & Cascade
Liên hệ để được giá tốt nhất
HEIRVA GT series
Liên hệ để được giá tốt nhất
Steam Room
Liên hệ để được giá tốt nhất
COASTS CA-A series
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
 
 
Sản Phẩm Thông Dụng
 
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
Liên hệ để được giá tốt nhất
 
 
Bán Nhiều Nhất
 
SC20L-UU
Liên hệ
 
Sản Phẩm Thông Dụng
 
SI-04
Liên hệ để được giá tốt nhất
SI-32
Liên hệ để được giá tốt nhất
SC12S-UU
Liên hệ để được giá tốt nhất
SCE20S-UU
Liên hệ để được giá tốt nhất
KBE25S-UU
Liên hệ để được giá tốt nhất
SBR35S-UU
Liên hệ để được giá tốt nhất
SBR40L-PP-UU
Liên hệ để được giá tốt nhất
TBR30UU
Liên hệ để được giá tốt nhất
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIC
Trụ sở: số 252 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
VPGD: số 6, LK 6-32, Khu Dọc Bún, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Kinh doanh 1: 0918.904.418
Kinh doanh 2: 0964.394.360

Hotline : 0939.73.6699
Điện thoại: (024)32.008.033 
​Email: diencongnghiepdic@gmail.com  
Mã số thuế0107385144